ontwerp- en tekenbureau

Gestructureerde tekst

Wij voorzien de handleidingen van gestructureerde tekst waarvan de structuur door middel van kopjes, opsommingen, genummerde lijsten, witruimten etc. gerealiseerd is.
Gestructureerde tekst sluit goed aan op de manier waarop gebruikers handleidingen lezen: zoekend, selectief en doelgericht.

Grafische vormgeving

Een goede grafische vormgeving van een handleiding maakt de tekst gemakkelijk te lezen. Het lettertype moet duidelijk zijn, de letters moeten groot genoeg zijn, de regellengte en regelafstand mogen niet te groot en niet te klein zijn, hierdoor wordt de handleiding prettig leesbaar.

Stijlgids

Outline maakt meestal gebruik van een stijlgids. Een stijlgids legt alle afspraken vast over taalgebruik, terminologie en spelling. Stijlgidsen kunnen betrekking hebben op een specifiek project, product, bedrijf of merk. Wij zorgen ervoor dat het document wordt opgemaakt volgens de algemene stilistische normen.

Redigeren van teksten

Als het eigenlijke schrijfwerk gedaan is zal Outline teksten redigeren. Hierbij voeren wij de volgende taken uit:

  • Wij controleren de inhoud, taalgebruik, terminologie, spelling, leestekens en gebruik van symbolen. Ook controleren we op woord verwarringen, passieve en te lange zinnen etc. 
  • Wij brengen correcties en verbeteringen aan.
  • Wij maken het document gereed voor drukwerk of online gebruik.