ontwerp- en tekenbureau

3D visualisatie laten maken

 

3D visualisatie als krachtig marketingmiddel

3D visualisaties zijn een ideaal middel om uw producten, projecten of processen duidelijk in beeld te brengen. Met een 3D visualisatie kunt u uitstekend een nieuw product presenteren of een nieuw te bouwen gebouw tot de verbeelding laten spreken. Ook kan een 3D visualisatie u helpen om snel inzicht te krijgen in een complexe technische situatie.

  •  
  •  
  •  
  •  

Afgestemd op uw wensen

3D visualisaties stemmen wij af op de wensen van onze klant. In de 3D-CAD tekening kunnen wij ieder gewenst perspectief instellen, productdetails uitlichten en aspecten als kleur, materiaal, textuur, licht en omgevingselementen kunnen wij naar wens invullen.

De 3D visualisaties kunnen deels opengewerkt worden tot een ghostview, zodat het binnenwerk afgebeeld wordt. De mogelijkheid bestaat om de omgeving eveneens te visualiseren of daarvoor een fotomontage te gebruiken.

Bron

De bron voor de 3D visualisatie zijn vaak de producten zelf, schetsen, foto’s of 2D/ 3D CAD tekeningen of een combinatie van deze. Met behulp van 3D CAD software kunnen wij de 3D-files van onze klanten inlezen en als basis gebruiken voor de 3D visualisatie. Wijzigingen en updates kunnen automatisch worden doorgevoerd in de 3D visualisatie. Dit werkt efficiënt en kostenbesparend.

Doelgroep

Outline maakt 3D visualisaties voor architecten, projectontwikkelaars, productontwikkelaars, ingenieurs, uitvinders of reclamebureaus die een idee gevisualiseerd wil hebben. Wij werken aan zowel grote als aan kleine projecten.

Ervaring en expertise

Outline heeft de ervaring en technische expertise om een schets, foto of CAD tekening van uw product om te zetten naar een 3D visualisatie.

Bestandsformaat

Outline levert de 3D visualisaties aan als een digitale file geschikt voor reproductie, printen en websites.

 

Wilt u een overtuigende 3D visualisatie laten maken?

Bij Outline kunt u fotorealistische 3D visualisaties laten maken voor op uw brochures, beursmateriaal of website.

3D animatie laten maken

Wilt u een 3D animatie laten maken? Outline biedt met 3D animaties de mogelijkheid om in een vroeg stadium, ver voor de productintroductie, realistische presentaties te maken. 

3D animaties zijn een uitstekend middel om uw producten duidelijk in beeld te brengen of een procesverloop goed te laten zien. Laat uw klanten de functie, werking of constructie van een nieuwe machine zien of toon hen het verloop van een complex technisch proces. De 3D animatie benadrukt wat voor uw klant van belang is om de aankoopbeslissing te nemen.

Met een 3D animatie kunt u een product van alle kanten te bekijken of om een procesverloop goed te laten zien.  In een animatie kan een product schematisch worden weergegeven, maar het is ook mogelijk om een product fotorealistisch uit te werken.

3D animatie afgestemd op uw wensen

De mogelijkheden op het gebied van kleurgebruik, lichtval en materialen is vrijwel onbeperkt. 

Een animatie kan een uitgebreide instructie vervangen. In een animatie kunnen de handelingen zeer inzichtelijk worden weergegeven. Veelal is tekst overbodig waardoor vertaalkosten komen te vervallen.

Bron

De basis voor de 3D animatie zijn vaak de schetsen, foto’s of 2D/ 3D CAD tekeningen of een combinatie van deze. Met behulp van 3D CAD software kunnen wij de 3D files van onze klanten inlezen en als basis gebruiken voor de 3D animatie. Dit werkt efficiënt en kostenbesparend.

Wilt u een 3D animatie of 3D visualisatie laten maken?

Bij Outline kunt u overtuigende 3D animaties en 3D visualisaties laten maken voor op uw website of (beurs)presentaties.

Bekijk voorbeeldprojecten