industrieel ontwerp

Een industrieel ontwerper optimaliseert alle aspecten van het productontwerp

Een industrieel ontwerper vertaalt alle aandachtspunten en alle relevante aspecten van een product naar een goed doordacht productontwerp.

Wij verwerken ideeën voor een nieuw of verbeterd product in een goed te produceren ontwerp. Een industrieel ontwerper integreert alle belangrijke aspecten in het productontwerp, zoals vormgeving, functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid, lage kostprijs, optimale assemblage en een goede maakbaarheid.

Outline is een allround industrieel ontwerpbureau voor design en techniek. Wij werken veel aan het ontwerp van professionele producten. Wij ontwerpen producten met een verzorgde vormgeving en wij ontwerpen functionele producten die slim werken en handig functioneren. Het meeste werken wij aan totaalprojecten, waarbij alle aspecten van het productontwerp worden aangepakt. Outline kan ook aan een specifiek aspect werken.

  •  
  •  
  •  
  •  

De toegevoegde waarde van een industrieel ontwerper

Een industrieel ontwerper is breed georiënteerd. Outline werkt aan allerlei soorten producten en in allerlei soorten markten. Onze jarenlange ervaring zetten wij in bij nieuwe projecten. En dankzij die ervaring kunnen wij makkelijk nieuwe projecten oppakken en uitvoeren.

Een toegevoegde waarde is dat een industrieel ontwerper goed vanuit de gebruiker kan denken. Daardoor kunnen wij een logisch en gebruiksvriendelijk product ontwerpen.

Als externe partij kijken wij met een frisse blik op uw vraagstuk. Wij zitten niet vast in traditionele denkpatronen of vastgeroeste ideeën en wij hebben geen last van interne bedrijfspolitiek. Wij komen met nieuwe oplossingen en wij maken werk van uw vraagstuk.

Een industrieel ontwerper stemt het ontwerp en de productietechniek af op de seriegrootte. Een product dat in grote series wordt gemaakt wordt heel anders ontworpen dan een product in kleine series. Hierin hebben wij veel ervaring.

Outline kan gehele projecten uitvoeren, van ideeschets t/m serieproductie. We pakken projecten gestructureerd en duidelijk gefaseerd aan, zodat alle wensen en aandachtspunten optimaal worden verwerkt in het productontwerp. Zie hieronder het kopje “projectaanpak”.

Zit u met een vraagstuk?

Wij houden van laagdrempelig contact, stellen ons hulpvaardig op, stappen makkelijk in en kunnen altijd met u meedenken.

Projectaanpak

Om alle eisen en wensen integraal in het ontwerp te verwerken, pakt een industrieel ontwerper projecten gestructureerd aan. Het werk wordt opgedeeld in duidelijke fasen en tussentijds is er met regelmaat overleg met de opdrachtgever. De feedback van de opdrachtgever wordt steeds meegenomen in de uitwerking van het ontwerp.

De fasering ziet er als volgt uit:

Analysefase
Bij de start van een project worden de uitgangspunten, ontwerpcriteria en randvoorwaarden zorgvuldig geïnventariseerd.

Conceptfase
Vervolgens ontwikkelen wij deeloplossingen en ontwerpvoorstellen. De ideeën worden duidelijk gevisualiseerd. Samen met de klant wordt naar één conceptontwerp toegewerkt. Aspecten als gebruiksvriendelijkheid, vormgeving, functionaliteit, assemblage, efficiënte productie en kostprijs worden geïntegreerd in het conceptontwerp.

Engineeringsfase
In de engineeringsfase wordt het ontwerp op alle punten gedetailleerd en productieklaar gemaakt. Outline maakt het ontwerp definitief en maakt een compleet en tot in de puntjes uitgewerkt ontwerp in 3D CAD.

Prototypefase
Vervolgens maken we alle technische productietekeningen en wordt er een eerste prototype gemaakt, om het product in de praktijk te beoordelen en te testen. Dit wordt uitgebreid geëvalueerd.

Productiefase
Alle evaluatiepunten van het prototype worden geïnventariseerd en het ontwerp wordt op alle punten geoptimaliseerd. Vervolgens maakt Outline de definitieve set productietekeningen ten behoeve van serieproductie.

Uw product door een industrieel ontwerper laten ontwikkelen

Als u uw product door een industrieel ontwerper laat ontwikkelen, krijgt u een goed doordacht productontwerp waarbij over elk aspect is nagedacht. Voor alle vraagstukken, aandachtspunten en eisen wordt een deskundig voorstel ontwikkeld.

Bij het ontwikkelen van nieuwe producten werken wij graag samen met onze klanten. Juist de combinatie van de aanwezige kennis en ideeën bij onze opdrachtgevers met de ideeën en voorstellen waar wij mee komen, leidt tot goede resultaten.

Hele projecten en specifieke vakkundigheid

De twee industrieel ontwerpers van Outline voeren complete ontwerpprojecten uit. Wij kunnen ook alleen in een bepaalde fase van een project werkzaam zijn. Bijvoorbeeld in het concept stadium, als er een ruw ontwerp moet worden ontwikkeld of als er alleen voorstellen voor de vormgeving moeten worden ontwikkeld.

Of als er al een ruw conceptontwerp is en alles technisch moet worden uitgewerkt, kunnen wij als industrieel ontwerper onze technische know-how en werktuigbouwkundige kennis inzetten om mee te werken aan een optimaal productontwerp.

Intellectueel eigendom

Bij Outline wordt u als opdrachtgever eigenaar van het ontwerp en van de tekeningen. Zo kunt u het productontwerp vastleggen in een modelrecht of octrooi.

Van alle markten thuis

Veel producten worden in bijzondere omstandigheden gebruikt en moeten hier bestendig tegen zijn. Denk aan vuil, hitte, vocht en waterdichtheid, buitenklimaat, chemicaliën, ruw of fijngevoelig gebruik, mechanische belasting, elektronische factoren, etcetera.

Outline heeft veel ervaring met allerlei soorten producten en markten. Bekijk ons portfolio van uiteenlopende projecten. Wij zijn industrieel ontwerpers die breed georiënteerd zijn en zich altijd goed inleven en inwerken in nieuwe situaties en producten. Zo kan Outline ook voor uw product met interessante oplossingen komen!

 

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden

Bekijk voorbeeldprojecten