ontwerp- en tekenbureau

Wat is de internationale norm NEN-EN-ISO 20607 ?

21-02-2023

Eisen aan de inhoud van gebruiksaanwijzingen voor machines

NEN-EN-ISO 20607 stelt eisen aan de machinefabrikant voor het opstellen van de veiligheidsrelevante delen van een gebruiksaanwijzing voor machines. 

De norm heeft als doel het verbeteren van de veiligheidsspecificaties, de leesbaarheid en het gebruiksgemak van gebruiksaanwijzingen van machines.

NEN-EN-ISO 20607 is de norm gericht op het schrijven van gebruiksaanwijzingen bij machines. Met als doel de gebruiker op een zodanige manier te informeren dat deze na het lezen van de gebruiksaanwijzing op de hoogte is hoe de machine veilig kan worden gebruikt volgens de beoogde functie gedurende de volledige levenscyclus van de machine.

De ISO 20607 bevat nadere specificaties voor de algemene vereisten voor gebruiksinformatie die worden gegeven in ISO 12100 norm voor risicobeoordeling en risicoreductie en behandelt de veiligheidsrelevante inhoud, de passende structuur en de presentatie van de gebruiksaanwijzing, rekening houdend met alle fasen van de levenscyclus van de machine. Deze norm definieert principes die onmisbaar zijn met betrekking tot het verstrekken van informatie over restrisico's.

Van belang is om de doelgroepen te identificeren en de taken en informatiebehoefte per doelgroep te bepalen. En de afweging te maken of er voor elke doelgroep een apart document nodig is. Voorbeelden van doelgroepen zijn installateurs, operators, onderhoudspersoneel of technici.

Er wordt in de norm aandacht besteed aan het taalgebruik en de schrijfstijl van gebruiksaanwijzingen in functie van de doelgroep. Gebruik in de gebruiksaanwijzing begrijpelijke en consistente taal, kort en bondig. Schrijf zinnen die eenvoudige, logisch, sequentieel, actief en gemakkelijk te vertalen zijn.

ISO 20607 is geclassificeerd als een type B-norm. Dit betekent dat het een generieke veiligheidsnorm is. De norm is bedoeld om machinefabrikanten te ondersteunen bij het maken van wettelijk conforme gebruiksaanwijzingen en om 'conform' te kunnen handelen met de specificaties van de Machinerichtlijn.

De ISO 20607 norm bevat veiligheidsspecificaties voor machines die specifieker zijn dan IEC/IEEE 82079-1.

Wilt u een gebruiksaanwijzing laten maken voor uw machines?

Wij maken inzichtelijke professionele gebruiksaanwijzingen conform de internationale norm NEN-EN-ISO 20607.