ontwerp- en tekenbureau

Wat is de internationale norm NEN-EN-IEC/IEEE 82079-1 ?

21-02-2023

De NEN-EN-IEC/IEEE 82079-1-norm is een internationale standaard voor het opstellen van gebruiksinformatie (gebruiksaanwijzingen).
 
De norm geeft principes en algemene vereisten voor informatie voor het gebruik van producten. De norm schrijft voor aan welke eisen gebruiksinformatie moet voldoen.
 
Wat is gebruiksinformatie? Het is alle informatie voor de beoogde gebruiker met betrekking tot het veilige, efficiënte en effectieve gebruik van een product, in elke fase van de levenscyclus zoals: transport, montage, installatie, inbedrijfstelling, bediening, monitoring, probleemoplossing, onderhoud, reparatie, buitengebruikstelling en verwijdering.
 
De norm verdeelt gebruiksinformatie in drie hoofdtypes: Conceptuele informatie, instructie-informatie en referentie-informatie.
 
De 82079-1-norm betreft een horizontale norm die op elk specifiek product van toepassing is. De norm maakt onderscheid tussen vereisten voor gebruiksinformatie zelf, zoals de inhoud, structuur, taal, kwaliteit, middelen, media en formaat, en vereisten voor het informatiebeheerproces. Er worden minimum eisen (kwalificaties) aan technisch schrijvers en vertalers van handleidingen gesteld. Ook dient de gebruiksinformatie te worden afgestemd op de doelgroep en hun behoeften.
 
Gebruiksinformatie, waaronder de gebruiksaanwijzing, krijgt dezelfde relevantie als elk ander onderdeel van het product. 
 
Gebruiksinformatie, bevordert een veilig gebruik van het product en is bruikbaar en relevant voor de doelgroepen met betrekking tot hun verwachte taken en doelen.
 
Om de kwaliteit van de gebruiksinformatie te waarborgen dient deze te voldoen aan de volgende principes: volledigheid, minimalisme, correctheid, beknoptheid, samenhang, begrijpelijkheid en toegankelijkheid.
 
De 82079-1-norm geldt voor allerlei informatieproducten zoals gebruikershandleidingen, installatiehandleidingen, montagehandleidingen, bedieningshandleidingen, onderhoudshandleidingen, trainingshandleidingen, softwarehandleidingen, quick start guides, video instructies, inmeet instructies, werkinstructies, online help etc.
 

Wilt u een handleiding laten maken die voldoet aan de internationale wet- en regelgeving? 

Outline kan uw handleiding maken conform de internationale norm NEN-EN-IEC/IEEE 82079-1.