ontwerp- en tekenbureau

CE-richtlijnen en uw gebruikershandleiding

Voor veel producten moet vanuit de CE-richtlijnen een gebruikershandleiding worden opgesteld.

De CE-richtlijn stelt verschillende eisen t.a.v. een gebruikershandleiding
Zo moet u een gebruikershandleiding bijna altijd schrijven in de taal of talen van het land waar de goederen in gebruik worden genomen.
Daarnaast moet een gebruikershandleiding voldoende waarschuwen voor eventueel gevaar dat het gebruik van het product met zich meebrengt. Het gaat hier om gevaren die niet te voorkomen zijn door aanpassingen in het ontwerp of via specifieke voorzieningen.
De handleiding dient het bedoelde gebruik te stimuleren en alle benodigde informatie bevatten voor het correct gebruik van het product

Per richtlijn kunnen de eisen aan de taal en inhoud verschillen. Bepaal eerst welke richtlijnen van toepassing zijn op uw product en brengt vervolgens de eisen die de richtlijn aan de handleiding stelt in kaart.

Enkele voorkomende eisen vanuit de richtlijnen:

 • Vertaal de handleiding naar de officiële taal van het land waarin de levering plaats vindt.
 • Vermeld de betekenis van symbolen.
 • Beschrijf het bedoelde gebruik.
 • Geef instructies om product veilig te kunnen gebruiken. 
 • Geharmoniseerde normen.

 

CE-markering (Machinerichtlijn) en uw gebruikershandleiding

Wat eist de CE-markering (Machinerichtlijn) van de gebruikershandleiding?

Veel machines, apparaten en installaties moeten voldoen aan de CE-markering en de normen van de machinerichtlijn. Deze richtlijn stelt verschillende eisen t.a.v. een gebruikershandleiding die bij een product meegeleverd dient te worden.

Volgens de Europese wetgeving (Machinerichtlijn) is het verplicht om bij elke machine een gebruiksaanwijzing mee te leveren in zowel de oorspronkelijke taal van de fabrikant (of Europese importeur) en in één van de officiële talen van het land waarin de levering plaats vindt. Bij een in Nederland geleverde machine moet dus altijd een Nederlandstalige handleiding worden geleverd. Ook moet de gebruikershandleiding voldoen aan een aantal eisen. Er moet in worden beschreven waar de machine voor bedoeld is en hoe de machine veilig kan worden gebruikt en onderhouden.

De gebruikershandleiding moet niet alleen voldoen aan de in de Machinerichtlijn gestelde eisen qua volledigheid, duidelijkheid, niveau van de gebruiker en taal, maar zal tevens moeten voldoen aan de in relevante normen gestelde aanvullende eisen.
Volgens de Europese Machinerichtlijn is het verplicht om een papieren handleiding bij een machine te leveren. Maar handleidingen worden daarnaast ook vaak digitaal aangeboden.

Outline zorgt ervoor dat uw handleiding aan de Europese wet- en regelgeving (CE) voldoet.

 

Wet Product Aansprakelijkheid (WPA) en uw handleiding

Wat eist de Wet Productaansprakelijkheid van de handleiding?

Op basis van de Wet Product Aansprakelijkheid is de producent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek in zijn product. Een product is gebrekkig wanneer het niet de veiligheid biedt die men ervan mag verwachten. De rechter kan een product als gebrekkig bestempelen als een bepaalde veiligheidsvoorziening ontbreekt, als er waarschuwingen tegen “niet in het ontwerp uitgesloten” risico’s ontbreken en als de gebruiksaanwijzing onvoldoende doeltreffend is.

In dit verband is er een directe relatie met de gebruiksaanwijzing die bij een product wordt geleverd. De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke instructies om op juiste wijze met het product om te kunnen gaan. Bedrijven lopen de kans veroordeeld te worden tot een schadevergoeding, indien de gebruiksaanwijzing niet aan de wettelijke eisen voldoet.

De wet productaansprakelijkheid geeft de benadeelde de mogelijkheid een ieder in de keten aan te spreken. De aangesproken partij moet na een veroordeling zelf de schade zien te verhalen bij de producent. Hierdoor wordt voorkomen dat bijvoorbeeld bij een faillissement van de producent, de benadeelde geen schade vergoed krijgt. De risico-aansprakelijkheid geldt dus ook voor importeurs, handelaren en detaillisten!

De wet beschermt primair de slachtoffers. De procedure om schade te verhalen is daarom relatief eenvoudig. Schuld speelt geen rol meer. De aanwezigheid van schade en het aantonen dat de schade veroorzaakt is door een gebrek in het product, is voldoende.

Een goede gebruiksaanwijzing voorkomt dat aan de producent nalatigheid kan worden verweten in geval van schadeclaims.

Een goede handleiding bij uw product is dan ook van enorm belang gezien de WPA en de CE en kan uw indekking zijn tegen schadeclaims voortkomend uit deze wetgeving.

Het is duidelijk dat een goede handleiding u veel kosten kan besparen.

 

Alle voordelen op een rij:

 • vermindering van de servicekosten (ontlasting nazorg en servicedienst) en vertaalkosten
 • voorkomen van schadeclaims
 • extra service voor uw klanten

NEN 5509 norm voor gebruikershandleidingen

De NEN5509 geeft een minimum aan eisen voor de informatieve inhoud, de structuur, de formulering en de presentatie van gebruikershandleidingen.

Een gebruikershandleiding conform NEN5509 heeft de volgende inhoud en opbouw:

 • Omslag en titelpagina 
 • Voorwoord 
 • Inhoudsopgave 
 • Inleiding 
 • Beschrijving en werking 
 • Veiligheid 
 • Transport en opslag 
 • Montage en installatie 
 • In bedrijf stellen 
 • Bediening 
 • Onderhoud 
 • Storingen 
 • Buiten bedrijf stellen 
 • Afdanken 
 • Register 
 • Bijlagen

 

Wilt u een gebruiksvriendelijke handleiding laten maken?

Wij schrijven uw gebruikershandleiding volgens de norm NEN 5509 voor gebruikershandleidingen.

 

Internationale norm NEN-EN-IEC/IEEE 82079-1

Wilt u een handleiding laten maken die voldoet aan de internationale wet- en regelgeving?

 

Bent u als fabrikant van plan om uw product internationaal te gaan verkopen, dan gelden er doorgaans extra eisen voor uw handleiding. Outline kan uw handleiding maken conform de internationale norm NEN-EN-IEC/IEEE 82079-1.